ORGANIZAČNÝ A PROGRAMOVÝ VÝBOR

MUDr. Viera Illíková, PhD. predseda PS Pediatrickej kardiológie
MUDr. Martin Záhorec, PhD. námestník NÚSCH pre DKC
doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD. primár OAIM DKC, NÚSCH
doc. MUDr. Peter Olejník, PhD. prednosta Kliniky detskej kardiológie LFUK
MUDr. Monika Kaldarárová, PhD. OFV DKC, NÚSCH
doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC, FHFA prezident SKS