ORGANIZAČNÝ A PROGRAMOVÝ VÝBOR

MUDr. Viera Illíková, PhD.
predseda PS Pediatrickej kardiológie

MUDr. Martin Záhorec, PhD.
námestník NÚSCH pre DKC

doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.
primár OAIM DKC, NÚSCH

doc. MUDr. Peter Olejník, PhD.
prednosta Kliniky detskej kardiológie LFUK

MUDr. Monika Kaldarárová, PhD.
OFV DKC, NÚSCH

doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC, FHFA
prezident SKS

Mgr. Jana Chrenková
projekt manažér

mobile: + 421 (911) 454 298
jana.chrenkova@tajpan.com