Viera Illíková

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia,

Dovoľte nám srdečne Vás pozvať v mene výboru PS pre pediatrickú kardiológiu Slovenskej kardiologickej spoločnosti a v mene Detského kardiocentra Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., na XXVI. Memoriál prof. Ireny Jakubcovej.

Konferenciu plánujeme netradične v aprílovom termíne v pevnej viere, že epidemiologická situácia nám uprostred jari už dovolí prezenčnú formu. Po takmer 2,5 ročnej prestávke z dôvodu pandémie COVID-19 sa na túto udalosť veľmi tešíme a sme presvedčení, že všetci sa potrebujeme konečne stretnúť osobne.

Tohtoročný Memoriál bude však výnimočný najmä pri príležitosti 30. výročia založenia Detského kardiocentra, ktoré oficiálne vzniklo práve v apríli 1992. Je neuveriteľné, ako rýchlo ubehli 3 desaťročia  a čo všetko priniesli. Od založenia DKC bolo realizovaných vyše 9200 operačných a 9300 katetrizačných zákrokov. Za posledných 13 rokov bolo realizovaných 500 katétrových ablácií arytmií u detí.

Medzi najväčšie úspechy centra patria inovatívne práce na poli intervenčnej katetrizácie (uzáver defektu predsieňového septa a perzistujúceho arteriálneho duktu), detskej a hlavne novorodeneckej kardiochirurgie (D-transpozícia veľkých ciev, Fallotova tetralógia, aortálne chlopňové chyby), intenzívnej medicíny a arytmií (použitie neinvazívnej ventilácie, amiodaron a dexmedetomidín v liečbe pooperačných arytmií) a zobrazovacích metód  (použitie 3D modelov pre plánovanie operácií). Postupne boli v našom centre vytvorené ďalšie komplexné centralizované programy, ako mechanická podpora a transplantácia srdca, program starostlivosti o pacientov s jednokomorovou cirkuláciou alebo pľúcnou hypertenziou, či prenatálna echokardiografická diagnostika. Ďalším prelomom bolo zavedenie invazívnej elektrofyziológie a rádiofrekvenčnej katétrovej ablácie porúch rytmu.

Pri príležitosti 30. výročia založenia DKC sme si dovolili pozvať na konferenciu domáce aj zahraničné osobnosti, ktoré zohrali a zohrávajú dôležitú úlohu pri vzniku a rozvoji Detského kardiocentra. Program prvého dňa je rozdelený na dopoludňajšiu časť s prednáškami našich vzácnych hostí a popoludnie vyplnia svojimi príspevkami prednášajúci z DKC.  Druhý deň kongresu bude tradične venovaný praktickým kazuistikám (ECHO, EKG a i.) a simuláciám.

Súčasťou podujatia bude aj prehliadka nových moderných priestorov DKC, do ktorých sme sa presťahovali vo februári minulého roku. Výstavbou nového pavilónu, ktorý je súčasťou Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, sa podarilo vytvoriť predpoklady pre integrované centrum kardiovaskulárnej medicíny pre pacientov všetkých vekových kategórií. Srdečne pozývame na prehliadku všetkých kolegov – účastníkov kongresu.

Milí priatelia, tešíme sa na Vás v dňoch 28.- 29. apríla 2022. Prvý deň podujatia sa koná v hoteli Park Inn by Radisson Danube na Rybnom nám. 1 priamo v srdci Bratislavy, druhý deň podujatia Vás privítame na „tradičnom“ mieste našich stretnutí – v kongresovej sále NÚSCH, a.s. v Bratislave.

S priateľským pozdravom

Vaši
Viera Illíková a Martin Záhorec

 Martin Záhorec